Algemene voorwaarden

Bookinghouses.com, voortaan genoemd "Bookinghouses" of "el Portal", is eigendom van Internic Spain S.L. met adres in C/ Picassent, 4 - 46900 Torrent (Valencia), ingeschreven in het handelsregister op 1 februarie in 2.001 in Valencia in Tomo 6804, boek 4108, foli 122, sectie 8, bladzijde V75608, inscriptie 1ª y CIF. B-97040554. Is een online service bestemt om publicaties van eigenaren en agentes (voortaan genoemd "de eigenaar") en reserveringen van reizigers samen te brengen (voortaan genoemd "de gast") wat betreft het verhuren van accommodaties voor vakantie periode. Onder "user" wordt verstaan iedereen die het portaal bezoekt onafhankelijk van wat het doel is van het bezoek.

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden. 1.1. Deze wettelijke bepalingen worden verondersteld onvoorwaardelijk door de gebruiker die de pagina bezoekt, zich registreerd of de service gebruikt van het portaal aanvaard te worden onafhankelijk of de gebruiker geregistreerd staat of niet. De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en over de wettelijke capaciteit te beschikken om zich te verbinden en de hier gedetailleerde voorwaarden van de wettelijke bepalingen te aanvaarden. 1.2. Het portaal heeft het recht om wijzigingen te treffen zonder enig advies. De gebruiker zal deze altijd aandachtig doorlezen zodat deze op elk moment geinformeerd is over elke wijziging. 1.3. Als er sprake is van tegensprake in een van de vertaalde versies van de algemene voorwaarden dan wordt altijd de Spaanse versie aangehouden.

2. Het Portaal. 2.1. De user begrijpt en aanvaard dat Bookinghouses alleen een platform is gevormd om eigenaren en gasten met elkaar in contact te zetten en het huren van vakantiewoningen voltooien die op het portaal staan waardoor Bookinghouses geen deel neemt aan de gemaakte overeenkomsten via het portaal en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. De user begrijpt en aanvaard dat Bookinghouses alleen een platform is gevormd om eigenaren en gasten met elkaar in contact te zetten en het huren van vakantiewoningen voltooien die op het portaal staan waardoor Bookinghouses geen deel neemt aan de gemaakte overeenkomsten via het portaal en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. 2.2. De verwerkte huur operaties via Bookinghouses zijn exclusief verbonden tussen eigenaren en gasten waardoor deze de enige verantwoordelijke zijn dat deze worden voldaan. 2.3. Bookinghouses kan niet de nauwkeurigheid, actualiteit en de precisie controleren of garanderen van de inhoud aangebract door de gebruiker waardoor het portaal zich niet verantwoordelijk stelt voor de beslissingen die kunnen voortvloeien uit dergelijke inhoud. 2.4. Het portaal is niet verantwoordelijk voor de aangebrachte inhoud van gebruikers wat schending van de regels en wetten van intellectuele en industriele eigendom kan vormen door obsceniteit, schending van waardigheid of een andere vorm van een strafbaar feit zoals schending van intimiteit, waardigheid, etc. En de verantwoordelijkheid zal vallen over de user die deze inhoud heeft aangebracht. 2.5. Het portaal reserveerd het recht om de inhoud te kunnen wijzigen, opschorten of annuleren wat tegen de bestaande algemene voorwaarden in gaat of wat een overtrading van de wet is of frauduleuze activiteiten zijn zonder voorafgaande kennisgeving. 2.6. Het portaal is niet verantwoordelijk voor de niet beschikbaarheid van de diensten afkomstig van derde of door overmacht, ook reserveerd Bookinghouses het recht om de service tijdelijk te kunnen opschorten voor onderhoud van het portaal. 2.7. Bookinghouses en zijn inhoud zijn onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriele eigendom waardoor het verboden is om de inhoud die behoord tot het portaal te wijzigen, reproduceren, verspreiden of het totaal of gedeeltelijk te publiceren. 2.8. Het portaal reserveerd het recht om wijzigingen, updates of upgrades te maken in het design, bruikbaaheid of tecnische wijzigingen in relatie met het image of funcionaliteit van het Portaal.

3. Gebruikers. 3.1. De gebruikers van Bookinghouses accepteren het om het Portaal te gebruiken voor het bedoelde doeleinde en neemt de verantwoordelijk op zich om het Portaal niet te gebruiken om: 3.1.1. Illegale of strafrechtelijke activiteiten uit te voeren. 3.1.2. Verspreiden van informatie of reclame met karakter racistisch, xenofobe, pornografisch of die de mensenrechten schenden. 3.1.3. Verspreiden van vatbare malware wat schade kan aantreffen aan Bookinghouses of zijn gebruikers. 3.1.4. Het gebruiken van geautomatizeerde processen of robotten "bots" om informatie van het Portaal te halen of het automatizeren van taken die invloed kunnen hebben op de werking of prestaties van het Portaal (met uitzondering van zoekmachines). 3.1.5. Informatie met voorkennis, prive, beschermd of vertrouwd verspreiden. 3.1.6. Overbrengen van niet gewilde reclame "Spam".

4. Algemene voorwaarden specifiek voor de eigenaars. Om gebruik te maken van onze diensten: kunt U zich registreren als een eigenaar, inloggen op uw control panel en beginnen met het publiceren van uw accommodatie. Na de gratis van testperiode een maand zullen wij contact met u op om het contract te formaliseren. Tarieven en promoties van onze diensten zijn exclusief BTW of andere belastingen indien van toepassing. 4.1. Om een eigendom te kunnen publiceren op Bookinghouses moet de eigenaar een fysiek meerderjarig persoon zijn of een rechtspersoon dat het recht bezit die nodig zijn om het eigendom te beheren. 4.2. De eigendommen die worden aangeboden moeten echt bestaan. 4.3. De eigenaar moet informatie opgeven over zijn identiteit en over de manier van betaling en facturatie, deze moeten waarheidsgetrouw en verifieerbaar zijn. 4.4. De informatie die wordt vrijgesteld aan het Portaal over de eigendommen moet exact, waarheidlievend, adecuat en geactualiseerd zijn waarbij de eigenaar de enige verantwoordelijke is voor deze informatie net zoals de tarieven en de extra kosten die worden aangebracht bij het genoemde eigendom. 4.5. De eigenaar moet alle rechten bezitten over de bijgedragen informatie aan het Portaal en deze informatie mag geen inbreuk maken op enig auteursrecht, intellectuele of industriele eigendom, merken of patenten, zodat de eigenaar de enige verantwoordelijke is voor de informatie die is bijgedragen. 4.6. Bookinghouses heeft het recht maar niet de verplichting om informatie te vragen aan de eigenaar om zijn identiteit en eigendomsrecht van de eigendommen die deze aanbiedt voor de huur na te gaan. 4.7. Zodat de eigenaar zijn informatie actueel kan houden biedt het Portaal deze een account met gebruikersnaam en wachtwoord zodat deze toegang heeft tot het controle panel waar alle informatie kan worden opgegeven over de eiegndommen. De eigenaar is verantwoordelijk voor het gebruik en vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat toegang biedt tot het Portaal. In elk geval, Bookinghouses kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het slecht gebruik dat kan voortvloeien uit het verlies van het wachtwoord waardoor de eigenaar verantwoordelijk is om het Portaal hierover te informeren wanneer de eigenaar vindt dat de veiligheid van de wachtwoorden kan worden aangetast. 4.8. De eigenaar is de enige verantwoordelijke voor de bevestiging van de huuraanvragen en van het beschikbaar maken van het aangeboden eigendom en van de sleuteloverdracht aan de gast. 4.9. Bookinghouses reserveerd het recht om eigendommen te accepteren, weigeren, opschorsen of verwijderen waarvan de informatie onjuist, misleidend of weinig waarheidsgetrouw is, niet voldoen aan de algemene voorwaarden, er verdenking bestaat dat het aangeboden eigendom fraudulent kan zijn of welke andere redden die het Portaal beschouwd als voldoende.

5. Algemene voorwaarden specifiek voor de gasten. Om beschikbaarheid te vragen: moet zich registreren of inloggen op onze website, stuur de boeking aanvraag naar de eigenaar via ons systeem en binnen 48 uur moet een antwoord ontvangen. De getoonde prijzen zijn indicaties, vergeet niet om rechtstreeks met de eigenaar de totale prijs te bevestigen bij de boeking. Belastingen inbegrepen indien van toepassing. 5.1. De gast weet en accepteerd dat elke reserveringsaanvraag verstuurd wordt naar de eigenaar en verwerkt wordt door deze en het Portaal handelt alleen als informatiebron en biedt de manier aan zodat gast en eigenaar met elkaar in contact kunnnen komen om zo de reservering te formaliseren. Het Portaal reserveerd het recht om transacties te registreren tussen de gasten en eigenaars voor statistieke doeleinden. 5.2. De gast accepteerd en heeft notie dat de informatie die is vrijgegegevn over de eigendommen direct komt van de eigenaar, waardoor de eigenaar de enige verantwoordelijke is voor de waarheid en de nauwkeurigheid van de informatie zonder dat er ook maar enige verantwoordelijk valt over Bookinghouses. 5.3. Alle gegevens die zijn opgegeven door de gast zijn echt en waarheidsgetrouw. 5.4. Om een aanvraag te kunnen voltooien moet de gast geregistreerd staan als user. Alle geregistreerde users krijgen een user naam en wachtwoord dat toegang geeft tot zijn/haar profiel om informatie te beheren en om andere diensten van het Portaal te kunnen gebruiken, zoals de reserverings aanvraag. De user is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord wat toegang geeft tot het Portaal. In geen van de gevallen is Bookinghouses verantwoordelijk voor het verkeerde gebruik van het wachtwoord dat kan leiden tot het verlies hiervan.

6. Reservering en annulering. 6.1. Elke eigenaar kan zijn eigen particuliere voorwaarden maken wat betreft het huren van zijn eigendom. Deze voorwaarden zullen moeten worden geschreven in het paragraaf hiervoor bestemd in het administratie panel van de eigendommen en deze informatie wordt aangegeven op de pagina van de eigenaar. De gast is verplicht om deze voorwaarden te lezen en te begrijpen, deze voorwaarden worden beschouwt als geaccepteerd wanneer de gast een reserveringsaanvraag verstuurd. 6.2. Eenmaal de reservering aangevraagd en bevestigd blijft deze in de staat van "pre reservering" totdat al het papierwerk en de tijd die nodig is om de reservering definitief de bevestigen, deze tijd wordt normaalgesproken aangegeven in de particuliere voorwaarden van het eigendom, net zoals de vorm van betaling, betaling van borg, etc. 6.3. In het geval van annulering door de gast worden de annuleringvoorwaarden en kosten tot toepassing gebracht, die zijn gedetailleerd door de eigenaar die te vinden zijn in de informatie over het eigendom. 6.4. In het geval van annulering door de eigenaar moeten alle betalingen die zijn gemaakt door de gast aan de eigenaar worden terug gestort. 6.5. Bookinghouses reserveerd het recht om een reservering te kunnen annuleren wanneer deze verdacht wordt van poging tot fraude. In dit geval zullen alle betaalde bedragen terug gegeven worden aan de gast zonder dat de annuleringsvoorwaarden worden toegepast die zijn gedetailleerd door de eigenaar in de informatie over het eigendom.

7. Politiek van beschermingsbeleid van gegevens. 7.1. Betreffende de bepalingen in de reglementering van de bescherming van de gegevens van persoonlijke aard (LOPD). informeert Bookinghouses de user over het bestaan van een bestand met de gegevens van persoonlijke aard dat de persoonlijke gegevens bevat die langs het Portaal verkregen werden om contact te leggen tussen Bookinghouses en de users en die als doeleinde hebben: statistieke analise, tecnische informatie, promotie en de nodige commerciele handelsbetrekkingen tussen het Portaal en de user. 7.2. Ook aanvaard de user dat zijn gegevens die zijn afgestaan aan Bookinghouses gebruikt kunnen worden voor diensten van het Portaal, zoals commentaar, publicatie van eigendommen en communicaties tussen de gast en de eigenaar voor de aanvragen van informatie en reserveringen. 7.3. De user zal de in de LOPD opgenomen rechten kunnen uitoefenen van toegang, rectificatie, oppositie en annulering door middel van een schrijven met handtekening opsturen naar C/ Picassent, 4 – 46900 Torrent (Valencia), met een bijgevoegd kopie van het DNI van de user. 7.4. Bookinghouses hanteert de veiligheidsmaatregelen om alle gegevens die zijn verzameld op het Portaal te beschermen. Niet temin kan Bookinghouses de onaantastbaarheid van beveilingssytemen tegen cyberaanvallen niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor de aftrekking van informatie die kan onstaan door dergelijke aanvallen. De user is vrij om dergelijke informatie te verstrekken op eigen risico.

8. Resolutie. 8.1. In het geval dat de user een of meerdere van de algemene voorwaarden hier beschreven schendt, Bookinghouses heeft de bevoegdheid om de account van de user uit te schakelen of te verwijderen en daarbij ook alle inhoud en informatie die hier betrekking op hebben, de overeengekomen verbintenis met de user op te heffen en de user de toegang tot de bestanden en diensten van het portaal te verbieden. 8.2. Bookinghouses reserveerd het recht om elk geadverteerd eigendom te kunnen verwijderen ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving wanneer de managers van het Portaal van mening zijn dat de advertentie nadelig is voor de belangen van Bookinghouses en zijn diensten.

9. Overdracht. 9.1. De user mag geen van zijn rechten of verplichtingen overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bookinghouses.com. 9.2. Het Portaal behoudt het recht om een of alle rechten en plichten over te dragen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat schriftelijke toestemming van de gebruiker nodig is.

10. Wetgeving. 10.1. Deze algemene voorwaarden net zoals de bestaande relatie tussen Bookinghouses en de user zijn onderworpen aan het spaanse gerecht van de rechtbank in Torrent (Valencia) 10.2. The EU Regulation n° 524/2013 called ODR (Online Dispute Resolution) seeks to establish an independent, impartial, transparent, effective, fast and fair judicial procedure to resolve the various disputes arising from the international online sale of goods and services among countries in the EU. To this end we provide you with access to the ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/